top of page

Playlist Plugger

Public·917 members

Lupang Hinirang Ang Pambansang Awit Ng Pilipinas Bayang Magiliw


Mga Kababayan, Ang Pambansang Awit Ng Pilipinas.Bayang magiliw,Perlas ng silanganan,Alab ng pusoSa dibdib mo'y buhay.Lupang hinirang,Duyan ka ng magiting,Sa manlulupigDi ka pasisiil.Sa dagat at bundok,Sa simoy at sa langit mong bughaw,May dilag ang tulaAt awit sa paglayang minamahal.Ang kislap ng watawat mo'yTagumpay na nagniningning;Ang bituin at araw niya,Kailan pa ma'y di magdidilim.Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,Buhay ay langit sa piling mo;Aming ligaya na 'pag may mang-aapi,Ang mamatay nang dahil sa 'yo.Copyright 2015 - GMA Network Inc.
Lupang Hinirang Ang Pambansang Awit ng Pilipinas Bayang MagiliwIto ang pambansang awit ng mga Pilipino. Ito ay nilikha ni Julian Felipe at nilapatan ng himig ni Jose Palma. Kapag inaawit ito, kadalasan ang mga may ginagawa o naglalakad ay humihinto bilang paggalang sa awiting ito. Sa pamagat ng awiting ito, ang Filipinas ay ipinilalagay na hinirang ng Diyos. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page